23/01/2017

Snorking

Snorking kan være bare lyd, eller det kan være symptom på sykdom. Vi utreder snorking særlig med tanke på å avdekke søvnapné.

De fleste som henvises til oss på grunn av snorking settes opp til en søvnregistrering. I etterkant av denne settes pasienten opp til grundig klinisk undersøkelse. Denne ses i sammenheng med resultat fra søvnregistreringen for å vurdere hvilken behandling som er aktuell.

Les mer om søvnapné på helsenorge.no