04/06/2015

Allergi

Allergiutredninger:

Vi foretar allergitesting og utredninger på vårt kontor, hovedsakelig med tanke på luftveisbårne allergier. Vi tar ikke prøver mtp matvareallergi og matintoleranser.

Med luftveisbårne allergier, tenker vi på allergener som kan gi deg øvre-luftveis problemer, ved at de trenger inn i slimhinner i øyne, nese og munn/lunger og gir kløe, nysing og tung pust. Typisk er forskjellige gress pollen, rakletre-pollen, dyrehår, husstøvmidd, muggsopp etc.

Vi tester fortrinnsvis ved en såkalt ”prikktest” på underarmene, av og til supplerer vi med blodprøver. Prikktestesten forgår ved at du får en liten dråpe på huden, så blir det prikket et ørlite stikk i huden i dråpen, slik at de aktive allergistoffene kan trenge inn i huden. Du sitter i 15 minutter før vi kan lese av resultatet, som ved eventuelt positiv utslag vil vise seg som en vable med en rød sone omkring. Vi får da svar på hva du reagerer på, og hvor sterkt.

Resultatene blir deretter gjennomgått hos legen, og du får råd og veiledning i allergibekjempelse, medikamenter på resept osv.

Hyposensibilisering

Er en svært plaget av allergi, og har liten effekt av sanering av allergener og adekvat medikamentell behandling, kan en del pasienter bli vaksinert mot enkelte allergener, vanligvis dreier det seg om allergi for bjørk og gress. Unntaksvis kan en vaksinere mot husstøvmidd, men dette er svært omdiskutert. En sjelden gang kan det og være aktuelt med vaksinering mot enkelte dyr.

Pasienter som dette er aktuelt for, henvises enten til Allergisententeret eller Allergoloigisk poliklinikk ved barneavelingen ved SUS, eventuelt til dr. Finsnes (privat praktiserende lungelege) som alle driver med dette. Er det indikasjon for vaksinasjon, og ingen kontraindikasjoner, startes det opp såkalt hyposensibilisering i form av hyppige injeksjoner av allergen.

Etter avtale med disse kan vi evt. følge opp dette ved vårt kontor. Planen er at vi skal starte opp med oppdosering her også, foreløpig har vi ikke hatt kapasitet til det.

Har du allergi, anbefaler vi nettsidene til Norges astma og allergiforbund. Der er det mye nyttig og god informasjon!