Hopp til innholdet

Allergi

Allergiutredninger:

Vi foretar allergitesting og utredninger på vårt kontor, hovedsakelig med tanke på luftveisbårne allergier. Vi tar ikke prøver for matvareallergi og matintoleranser.

Med luftveisbårne allergier, tenker vi på allergener som kan gi deg øvre-luftveis problemer, ved at de trenger inn i slimhinner i øyne, nese og munn/lunger og gir kløe, nysing og tung pust. Typisk er forskjellige gresspollen, rakletre-pollen, dyrehår, husstøvmidd, muggsopp etc.

Vi tester fortrinnsvis ved en ”prikktest” på underarmen, av og til supplerer vi med blodprøver. Prikktestesten forgår ved at du får en liten dråpe på huden, så blir det prikket et ørlite stikk i huden i dråpen, slik at de aktive allergistoffene kan trenge inn i huden. Du sitter i 15 minutter før vi kan lese av resultatet, som ved eventuelt positivt utslag vil vise seg som en vable med en rød sone omkring. Vi får da svar på hva du reagerer på, og hvor sterkt.

Resultatene blir deretter gjennomgått hos legen, og du får råd og veiledning i allergibekjempelse, medikamenter på resept osv.

Hyposensibilisering

Er en svært plaget av allergi, og har liten effekt av sanering av allergener og adekvat medikamentell behandling, kan en del pasienter bli vaksinert mot enkelte allergener, vanligvis dreier det seg om allergi for bjørk, gress og husstøvmidd. Dette kaller vi hyposensibilisering. En sjelden gang kan det og være aktuelt med vaksinering mot enkelte dyr.

Her starter vi med hyposensibilisering med tabletter, det er en behandling der en må ta en tablett daglig i tre år. Hvis dette ikke fungerer for pasienten, må en eventuelt hyposensibiliseres med sprøyter som settes rett under huden. Da får en injeksjon daglig i 7-8 uker, og så hver 8 uke i 3 år. Er dette aktuelt henviser vi til Allergologisk poliklinikk på sykehuset, eller til spesialist i lungesykdommer eller allergologi som driver med dette.

Er behandlingen med sprøytet startet opp en annen plass, kan pasienter eventuelt komme her for vedlikeholdsbehandling.

Har du allergi, anbefaler vi nettsidene til Norges astma og allergiforbund. Der er det mye nyttig og god informasjon!