Hopp til innholdet

Væske i mellomøret

Væske i mellomøret – sekretorisk otitt

Noen barn kan etter en ørebetennelse eller forkjølelse få en opphopning av væske i øret. Dette kalles sekretorisk otitt og kan gi plager, for eksempel i form av lett hørenedsettelse, oppvåkninger nattestid, iritabilitet ol. Noen barn har ingen plager. Tilstanden går oftest over av seg selv, og hvis den skulle vedvare, finnes det behandling. Barn får dette hyppigere enn voksne bla fordi øretrompeten fra mellomøret til svelget er mer horisontal enn hos voksne

Hva er sekretorisk otitt?

Mellomøret er den delen av øret du finner like bak trommehinnen. Dette rommet er vanligvis fylt med luft. Slik kan de tre knoklene som finnes her, bevege seg fritt og overføre lydsignaler fra trommehinnen til det indre øret. I det indre øret omdannes signalene til nerveimpulser som går til hjernen.

Øre med balansenerve, Sola ØNH klinikk

Sekretorisk otitt betyr at mellomøret fylles med væske. Vanligvis skjer dette etter en ørebetennelse eller infeksjon øvre luftveier, dvs forkjølelse . Væsken ligner tykt slim. Væsken kan forhindre at trommehinnen og de tre knoklene i mellomøret beveger seg fritt. Dette fører igjen til at lydsignalet svekkes, hørselen blir midlertidig nedsatt.

Sekretorisk otitt er en vanlig tilstand som kan oppstå i ett eller i begge ører. 80% av alle barn har en periode med dette som varer mer enn 3 mnd før skolealder

Hva kan symptomene være?

Noe nedsatt hørsel er det vanligste symptomet. Du kan merke at barnet ditt ikke hører hva du sier, har lyden høyt på TV, iPad etc, ikke følger med på hva som skjer, virke litt irritert. Små barn vil ofte være plaget med urolig nattesøvn,oppvåkninger nattestid, og kanskje ta seg mye til ørene.

Dårlig hørsel kan ha flere årsaker, men sekretorisk otitt er den vanligste hos barn. Dersom du opplever at barnet ditt ikke hører godt, bør du oppsøke fastlegen.

Legen kommer til å sjekke ørene, og kan også teste hvor godt trommehinnen fungerer. Hvis barnets sekretoriske otitt ikke forsvinner av seg selv, eller stadig kommer tilbake, kan barnet henvises til en spesialist i ØNH sykdommer.

Hva slags behandling virker?

Allmennleger anbefaler vanligvis en “vent-og-se”-strategi i begynnelsen. I vent-og-se-perioden vil legen ta barnet inn til kontroller og følge tilstandens utvikling. Hvis væsken ikke forsvinner fra mellomøret, og barnet har et hørselsproblem i begge ører, eller er mye plaget av trykkplager kan legen henvise til ØNH lege.