Hopp til innholdet

Hva er tinnitus ?

Definisjon

Tinnitus defineres som oppfatning av lyd som utelukkende kommer fra aktivitet i nervesystemet, og som ikke er relatert til noen form for ekstern stimuli. Tinnitus er med andre ord en lydoppfattelse i øret eller i hodet, som ikke er forårsaket av en ytre lydkilde.

Hvilke lyder man hører varierer fra person til person. Tinnitus beskrives gjerne som en brusende, pipende, susende, ringende, hviskende eller hylende lyd.

Å høre eller oppleve tinnitus er svært vanlig. For de aller fleste dreier det seg om midlertidig tinnitus som man ikke opplever som skremmende, plagsom eller varig.

Klassifisering

Diagnostisk skiller man mellom subjektiv og objektiv tinnitus.

99 % har subjektiv tinnitus, dette er en tinnitus som bare personen selv kan oppfatte. Det kan være flere årsaker til subjektiv tinnitus. Hørselstap er den vanligste årsaken.

Objektiv tinnitus kan oppfattes av andre dersom man lytter på kroppen med riktig utstyr.

Akutt og vedvarende tinnitus

Akutt tinnitus defineres som perioden fra tinnitus oppstår og ca 3 mnd frem i tid. Tinnitus som har vart lengre enn 3-6 måneder omtaler en som vedvarende tinnitus.

Mange kan dessuten ha hatt ikke- plagsom/lite plagsom tinnitus i lang tid, men plutselig oppleve en akuttfase hvor man får mer plagsom tinnitus.

Fysiologisk sett er vedvarende tinnitus annerledes enn akutt tinnitus. Den forandringen som skjer med tinnitus over tid har betydning for behandling.

Akuttfase

Tinnitus kan oppstå akutt uten noen åpenbar foranledning. Man kan også oppleve brå endringer av en vedvarende tinnitus, noe som kan oppleves som en akutt situasjon. Akuttfasen kan oppleves vanskelig.

Akutt tinnitus utløser kroppslige stressreaksjoner. Kunnskap om tinnitus og konkrete øvelser for å roe ned stress i kroppen er nyttig. I akuttfasen er søvn viktig. Dersom det er vanskelig å sovne eller man våkner mye om natten uten å få sove igjen, bør man oppsøke lege for hjelp.

Tinnitus endrer seg over tid og en akutt fase vil gå over i en roligere fase. Det er viktig å unngå fullstendig stillhet i denne perioden.

Akutt tinnitus i kombinasjon med ensidig hørselstap og svimmelhet, hodepine, smerte eller renning fra øret bør føre til kontakt med lege.

Kilde Tinnitus.no