Hopp til innholdet

Øret

Øre med balansenerve

Øret består av det ytre øret, øregangen, trommehinnen, mellomøret med øretrompeten, og det indre øret med balanseorganet.

Det ytre øret består av øremusling og ytre øregang. Øremuslingen har ikke så stor betydning for hørselsfunksjonen. Øregangen er ca 3,5 cm lang og tjener blant annet til å beskytte trommehinnen. Videre sørger den for en forsterkning av lyden inn mot trommehinnen.

Trommehinnen er en tynn, bevegelig elastisk membran (tynn hinne) som ligger innerst i enden av ytre øregang. Den er med på å omdanne lyd i øregangen til bevegelse i væsken som påvirker sansecellene i det indre øret. Trommehinnen danner overgangen mellom øregang og mellomøret.

Mellomøret er et luftfylt hulrom og inneholder tre øreben som er festet sammen: Hammeren, som er festet til trommehinnen; Ambolten, som er festet til hammeren; og Stigbøylen, som er festet til ambolten og det ovale vindu. Sammen med trommehinnen sørger disse ørebenene for at energien fra lydbølgene i øregangen forsterkes ytterligere.

Øretrompeten er en trang kanal, omgitt av små muskler, mellom mellomøret og svelget. Den sørger for å holde trykket innenfor trommehinnen likt med trykket utenfor (atmosfæretrykket). Det er nødvendig for at trommehinnen skal kunne bevege seg fritt. Hvis ikke trykket er likt, får vi en følelse av å ha en dott i øret (f.eks. når du går opp og ned med fly).

Det indre øret består av et væskefylt kanalsystem, benlabyrinten. Den består av sneglehuset (cochlea) og balanseorganet. Sansecellene/hårcellene for hørselsinntrykk sitter inne i sneglehuset og er omgitt av væske. De kommer i bevegelse når det oppstår trykkbølger i væsken som omgir dem. Bevegelsen omsettes til elektriske impulser gjennom nervetråder som samler seg til en nervebunt kalt hørselsnerven. Den går inn via indre øregang til hjernestammen ,og ender i tinningområdet av hjernebarken.

Balanseorganet består av tre bueganger som er plassert i i forhold til hverandre. Inni buegangene er det også væske og sanseceller. Når man beveger på seg, settes væsken i bevegelse og sansecellene omsetter igjen til elektrisk impuls som går til balansenerven.