Hopp til innholdet

Årsaker til tinnitus

Objektiv tinnitus

Objektiv tinnitus er en sjelden form for tinnitus. Ca 1 % av tilfellene dreier seg om objektiv tinnitus.

Årsaker til objektiv tinnitus

Rytmiske sammentrekninger i muskler i ganen eller i mellomøret kan gi objektiv tinnitus. Ulike tilstander i blodårer kan gi en klikkende eller pulserende form for objektiv tinnitus. Dette er sjeldne tilfeller, men siden de er mulige å behandle vil de være viktige å diagnostisere.

Subjektiv tinnitus

Subjektiv tinnitus er ingen sykdom, men kan være et symptom på ulike skader eller sykdommer. Subjektiv tinnitus skyldes aktivitet i nervesystemet som av ulike årsaker har blitt fanget opp, og som blir behandlet som viktig lyd av hjernen.

Årsaker til subjektiv tinnitus

De vanligste årsakene til subjektiv tinnitus:

Alder
Hørselstap
Ulike skader i hode/nakkeregionen
Endringer i livet som har gitt stress

Debut

Det er ikke alltid mulig å knytte en spesiell hendelse til debut av tinnitus. Forekomsten av tinnitus øker med alder, og tinnitus er mer vanlig hos mennesker som har vært utsatt for støy.

Tinnitus forekommer hos mennesker i alle aldre, men det foreligger mindre sikre tall på tinnitus hos barn enn hos voksne.

Spontanaktivitet

Kunnskap om hjernen og hvordan nervecellene arbeider er viktig i forståelsen av tinnitus.

Alle har en kontinuerlig aktivitet i hjernen, og i svært stor grad er dette aktivitet vi ikke er bevisst. Denne aktiviteten kalles spontanaktivitet. Omgivelseslyder og hendelser holder oss opptatt av andre ting enn å registrere uinteressant spontanaktivitet i hjernen.

Alle mennesker kan bli bevisst sin spontanaktivitet dersom man oppholder seg i et ekkofritt rom. Dette ble vist i et forsøk allerede i 1956. Dersom hjernen ikke får noen lyd utenfra, vil den rette fullt fokus på egenprodusert aktivitet og lyden av dette.

Hørselstap og tinnitus

Man ser hørselshemmede har større risiko for tinnitus enn normalthørende.

Et hørselstap reduserer lydstyrken fra omgivelseslydene og gjør det vanskeligere å høre. Hjernen er løsningsorientert og møter denne utfordringen med å justere opp den ”indre volumkontrollen” som alle mennesker har, i et forsøk på å høre så godt som mulig. Det er kroppens reaksjon på å forsøke å kompensere for en skade. En slik oppjustering i hørselssystemet øker spontanaktiviteten.

Tinnitus uten hørselstap

Tinnitus kan også oppstå hos mennesker uten hørselstap.

Dette kan skyldes at skaden i hørselssystemet er så liten at den ikke er målbar, men likevel påvirker denne «indre volumkontrollen».

Det kan også skyldes at det er defekt nerveaktivitet et annet sted i kroppen som blir fanget opp i hjernen og mistolket som et viktig signal i hørselssystemet. Tinnitus kan f. eks. oppstå i forbindelse med hode- og nakkeskade, som whiplash eller kjeveleddsproblemer.

Plager av tinnitus

Tinnitus er ofte knyttet opp til en følelsesmessig reaksjon og kan gi utslag i mange forskjellige plager.

Det er ingen sammenheng mellom opplevelsen av styrke på tinnitus og grad av plager, men det er gjerne en sammenheng mellom grad av plager og livsstil. Stress og andre ytre faktorer som samlivsbrudd, dødsfall, sykdom i nær familie osv. kan påvirke opplevelsen av tinnitus.

Kilde Tinnitus.no