Hopp til innholdet

Hørsel

Hørselsmålinger og høreapparater

Hørselsmåling og eventuelt tilpasning av høreapparat foregår etter henvisning fra din lege, med de medisinske opplysninger som fremkommer i legens brev (tidligere øresykdommer, larmpåvirkning osv.) Du vil bli tilskrevet om kombinert time hvor du både skal til audiograf for hørselsmåling og så til dr. Hægeland for vurdering av resultatet.

Våre tre faste audiografer Grethe, Ingrid og Lisbeth har alle lang yrkeserfaring fra Høresentralen, Stavanger Universitetssykehus og privat praksis. De foretar audiometri (hørselsundersøkelser) med avansert utstyr, og vi tilpasser og utprøver høreapparater for trygdens regning.

Utredning av hørselstap, svimmelhet og øresus

Vi utreder alle hørselstap, innimellom er det nødvendig med videre utredning andre plasser, og eventuelt røntgenundersøkelser. Svimmelhet kan av og til være utløst av sykdom i balanseorganet i det indre øret, og dette utreder vi også mtp, og eventuelt henviser vi videre til et balanselaboratorie eller ulike røntgenundersøkelser. Vi utreder øresus / tinnitus og gir generell informasjon, forklaringer, råd om mestringsteknikker samt eventuelle kurs/seminarer for pasienter med øresus. Vi foretar også generell hørselstesting for bedrifter etter søknad fra bedriftshelsetjenesten.

Tilpasning av høreapparat

Hvis resultatet viser at du kan ha nytte av et høreapparat, vil vi sammen finne det vi tenker er den beste løsning for deg, og tar om nødvendig avtrykk av øregangen for støping av propp/form til høreapparatet. Noen pasienter har erfaringer fra tidligere, og noen pasienter er tydelig på hva de tror ikke fungerer og dette tas det hensyn til. Deretter får du tildelt en ny time mens vi bestiller høreapparatet fra forhandler.

Neste gang du kommer får du utlevert høreapparatet, du får omfattende instruksjon i bruken og håndteringen, du prøver apparatet, og det programmeres slik at det passer til akkurat ditt hørselstap. Dette skjer via diagnosekontakt på apparatet og vår PC med avansert programvare. Når du er fornøyd med lyden, kobler vi fra og du får prøve ut apparatet i noen uker – i alle slags hverdagssituasjoner, i selskap, foran TV osv., og det blir avtalt ny kontroll.

Vær oppmerksom på at ditt hørseltap kan ha kommet gradvis gjennom flere år, nesten umerkelig, og det kan være noe overveldende å få korrigert dette gjennom et høreapparat. Det er derfor viktig at du er tålmodig og prøver apparatet noen timer hver dag for at hjernen skal akseptere den ”nye” hørselen.

Vi har tilgang til alle tilgjengelige og godkjente høreapparatmodeller på det norske marked.

Normalt dekkes mesteparten av høreapparatkostnadene (typisk drøyt 5.500,- kroner pr. høreapparat) av NAV etter søknad fra oss. Kostnadene blir derfor minimale for pasientene, det er stort sett egenandelene i forbindelse med utprøvningen.

Regelverket sier nå at et høreapparat skal beholdes i seks år før man evt. kan søke om nye apparater. Vi ser at NAV nå praktiserer dette strengt, men unntak kan forekomme. Er det spesielle omstendigheter, vi kan søke om ekstraordinær tilpasning på medisinsk grunnlag.

Når du har hatt høreapparat en tid, hender det at du har behov for justering av apparatet. Du kan da ringe og bestille en justeringstime. Dette koster 331,- Da skal du vanligvis ikke inn til legen, og derfor dekker Helfo kun 50,- om du har frikort. Om du mistenker at du har ørevoks før en justeringstime, må du få skylle ørene hjemme eller ved ditt fastlegekontor før justeringstimen.