30/06/2022

Ny henvisning fra Fastlege

Sola ØNH klinikk
Solakrossen 15-17
4050 Sola
Telefon: 51 65 18 00
www.solaonh.no

Ny henvisning fra Fastlege

Du har fått tildelt time for undersøkelse hos oss.

Før du kommer til denne timen må du få en ny Henvisning av Fastlegen din til Sola ØNH klinikk.

Hvis ny henvisning ikke er sendt til oss minst en arbeidsdag før tildelt time, vil undersøkelsen bli kansellert!

Med vennlig hilsen
Siren M. Hægeland
Øre Nese Hals spesialist
Sola ØNH Klinikk